Kommunernas roll i att förebygga brott ska utredas

2019-12-06

Kommunerna har en central roll i det lokala brottsförebyggande arbetet, men det finns inget övergripande kommunalt ansvar att arbeta brottsförebyggande. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska föreslå hur ett lagstiftat kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete kan utformas.

Brottsförebyggande åtgärder är en viktig del i samhällets arbete med att minska brottsligheten och öka tryggheten. Kommunerna kan bidra med viktiga insatser inom ramen för exempelvis socialtjänst och skolverksamhet och i arbetet med samhällsplanering eller tillsyn, skriver regeringen i ett pressmeddelande från Justitiedepartementet. 

En särskild utredare ska nu föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas och vilka verksamheter som bör omfattas av ett sådant ansvar. Utredningen är en del i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminalitet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.

Läs ett pressmeddelande på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01