300 miljoner kronor satsas mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

2019-12-19

Regeringen har beslutat att satsa drygt 300 miljoner kronor under 2020 för att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Ett flertal aktörer får ta del av medlen. 

Bland annat går 110 miljoner kronor till länsstyrelserna för att fortsatt stödja genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. En del av medlen ska användas för att utveckla de regionala resurscentren för barn och vuxna som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Socialstyrelsen, Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Jämställdhetsmyndigheten får använda 2 miljoner kronor vardera för arbetet med att förbättra upptäckten av våld i nära relationer.

Kriminalvården får använda 3,5 miljoner kronor för att fortsätta utveckla myndighetens återfallsförebyggande arbete för personer som dömts för våldsbrott mot närstående och hedersrelaterade brott.

Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet får använda 10 miljoner kronor för att stärka och utveckla arbetet med den nationella stödtelefonen för våldsutsatta.

Regeringens webbsida om alla aktörer som får ta del av satsningen

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019

Senast uppdaterad: 2022-03-01