Nu är barnkonventionen lag i Sverige

2020-01-09

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, svensk lag. Barnkonventionen är ett av de viktigaste verktygen för att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses, skriver regeringen i ett pressmeddelande. 

Att barnkonventionen har blivit lag innebär att det blir tydligare att domstolar och rättstillämpare ska beakta rättigheterna som beskrivs i barnkonventionen. Barn har till exempel rätt till skydd mot våld, rätt till utbildning och rätt till social trygghet. Barnkonventionen slår fast att barn ska få uttrycka sin mening och bli lyssnade på. 

Vid alla åtgärder som rör ett barn ska i första hand barnets bästa beaktas. 

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. 

Läs mer på regeringens webbsida om barnkonventionen som svensk lag

Läs ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01