Ny utgåva av handbok om våldsprevention

2020-01-21

Nu lanserar Jämställdhetsmyndigheten en ny utgåva av handboken ”Inget att vänta på”. Boken är en konkret vägledning för hur ett kunskapsbaserat, våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg. 

Handboken samlar kunskap om våld, genus och prevention. Den vänder sig främst till strateger inom länsstyrelse, kommun eller civilsamhället, men även den som arbetar våldsförebyggande direkt med barn och unga kan ha nytta av handboken, liksom andra tjänstepersoner, chefer och förtroendevalda. 

Den nya utgåvan är framtagen av Jämställdhetsmyndigheten i samarbete med MÄN och Unizon. I samband med lanseringen hålls ett antal lanseringskonferenser på olika platser i Sverige med start den 21 januari 2020 i Stockholm. 

"Inget att vänta på" gavs tidigare ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

Publikationen "Inget att vänta på" (2020) fulltext i kunskapsbankens databas 

Kunskapsbankens ämnesguide om våldförebyggande arbete

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01