Regeringen ska utreda hårdare straff för sexualbrott

2020-02-03

Regeringen vill säkerställa att straffen för sexualbrott stämmer överens med dagens syn på brotten. En särskild utredare har därför fått i uppdrag att lämna förslag på förändringar i straffskalorna, som kan behövas för att spegla brottens allvar. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande från Justitiedepartementet. 

Utredningen ska också överväga om ”grovt sexuellt ofredande” ska införas som ett nytt brott.

En annan del av uppdraget handlar om att se över bestämmelserna som gäller straffansvaret för sexualbrott på distans, till exempel via internet, och för utnyttjande av barn för sexuell posering. Frågor om att säkra spår från förövare efter sexualbrott ska också utredas. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Ta del av pressmeddelandet på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01