Så arbetar Sverige mot mäns våld mot kvinnor

2020-02-05

I rapporten ”Arbete pågår” presenterar Jämställdhetsmyndigheten en uppföljning av Sveriges arbete med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Rapporten visar att ett omfattande arbete pågår för att genomföra Sveriges nationella strategi när det gäller området mäns våld mot kvinnor. Två tredjedelar av åtgärderna handlar om att utveckla metoder och kunskap. En stor del av åtgärderna handlar också om att förebygga våld. 

Men rapporten visar även att arbete kvarstår. Bland annat saknas ofta viktiga perspektiv i arbetet, främst om funktionsnedsättning och flickors utsatthet för våld, skriver Jämställdhetsmyndigheten i ett pressmeddelande. 

Rapporten är resultatet av Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att senast den 31 januari 2020 presentera en första uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

En sammanfattning av Jämställdhetsmyndighetens rapport "Arbete pågår" (pdf)

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01