Regeringen vill skärpa lagstiftningen mot hedersbrott

2020-02-07

Regeringen har föreslagit förändringar i lagstiftningen för att i större utsträckning kunna bekämpa den hedersrelaterade brottsligheten. 

Förslaget innebär att ett nytt brott ska införas, barnäktenskapsbrott, som kan ge fängelse i högst fyra år. Till skillnad från brottet äktenskapstvång behöver det inte ha förekommit något olaga tvång, eller utnyttjande av offrets utsatta situation, för att döma för barnäktenskapsbrott om brottet har begåtts mot ett barn.

Ett utreseförbud ska också införas som ska skydda barn från att föras utomlands för att ingå barnäktenskap eller könsstympas. Att bryta mot utreseförbudet kan innebära ett fängelsestraff på upp till två år. 

Regeringen föreslår att heder som motiv för ett brott ska ses som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffet för brottet. 

Förslaget har lagts fram i en remiss till lagrådet och föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Om lagrådsremissen på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01