Ny proposition om ökat skydd mot hedersbrott

2020-03-24

I en proposition till riksdagen föreslår regeringen ett ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet. Ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, ska införas som kan ge fängelse i upp till fyra år. Regeringen föreslår också att hedersmotiv för brott ska kunna vara skäl för strängare straff och att ett nytt verktyg ska införas, ett utreseförbud.

Propositionen är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Ta del av pressmeddelandet om "Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet" på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01