16 fall av dödligt partnervåld mot kvinnor under 2019

2020-03-31

Under 2019 dödades i Sverige 16 kvinnor av förövare som de haft en pågående eller avslutad parrelation med. Det framgår av Brottsförebyggande rådets (Brå) sammanställning av konstaterat dödligt våld under förra året. Antalet fall är en minskning med sex fall jämfört med året innan.  

Det dödliga partnervåldet mot kvinnor motsvarade 64 procent av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under 2019. Av samtliga fall av dödligt våld mot män handlade två fall (2 procent) om dödligt våld i en parrelation.

Brottsförebyggande rådets webbsida om konstaterade fall av dödligt våld

Kunskapsbankens ämnesguide om dödligt våld i nära relationer

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01