"Stå fast vid Istanbulkonventionen under krisen"

2020-04-22

I coronakrisens spår rapporterar flera länder om en stor ökning av antalet fall av våld i nära relationer. Nu påminner Istanbulkonventionens Committee of the Parties om hur viktigt det är att staterna står fast vid bestämmelserna i konventionen. 

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, Istanbulkonventionen, innehåller bestämmelser om förebyggande åtgärder, skydd för våldsutsatta och lagföring av förövare.  

Europarådets webbplats: "The standards of the Istanbul Convention apply at all times"

Kunskapsbankens ämnesguide om Istanbulkonventionen

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01