Hög utsatthet för sexuellt våld bland hbtq-personer i Sverige

2020-04-29

Hbtq-personer i Sverige rapporterar en hög utsatthet för sexuella trakasserier och andra typer av sexuellt våld. Allra mest utsatta för alla former av sexuellt våld är bisexuella kvinnor. Det visar resultat från undersökningen SRHR2017. 

I Folkhälsomyndighetens undersökning svarar ett representativt urval av Sveriges befolkning (16–84 år) på frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Undersökningens upplägg gör det möjligt att analysera svaren från olika grupper i befolkningen. 

I svaren framkommer att de flesta hbtq-personer är nöjda med sitt sexliv. Samtidigt har homosexuella, bisexuella och transpersoner ofta sämre sexuell och reproduktiv hälsa. 

Homo- och bisexuella kvinnor rapporterade i hög utsträckning att de utsatts för sexuellt våld. Bisexuella kvinnor var allra mest utsatta för alla former av sexuellt våld, från trakasserier till påtvingat samlag. Var femte bisexuell eller homosexuell kvinna hade varit utsatt för påtvingat samlag, jämfört med 6 procent bland heterosexuella kvinnor.

Även homosexuella män rapporterade utsatthet för alla former av sexuellt våld. Nästan var tionde homosexuell man hade varit utsatt för påtvingat samlag med fysiskt våld eller hot om fysiskt våld (9 procent), jämfört med 1 procent bland heterosexuella män.

Ungefär hälften av transpersonerna svarade att de hade blivit utsatta för sexuella trakasserier och annat sexuellt våld. 

Publikationen ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland homo- och bisexuella samt transpersoner” Folkhälsomyndigheten 2020, fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01