Uppdrag till Jämy ska hjälpa kommunerna nå våldsutsatta

2020-04-30

Jämställdhetsmyndigheten ska ta fram arbetssätt för hur kommunerna kan sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck under covid-19. Uppdraget, som kommer från regeringen, handlar också om att identifiera och utveckla sätt för kommunerna att få kontakt med personer som utsätts för våld. 

Arbetssätten som myndigheten tar fram ska ha den rådande situationen under corona-krisen som utgångspunkt. Arbetssätten ska spridas till kommunerna. 

I uppdraget ska Jämställdhetsmyndigheten inhämta kunskap och erfarenheter från bland andra Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid. Uppdraget bör genomföras skyndsamt, skriver regeringen.  

Ta del av pressmeddelandet på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01