Generellt våldsamma män återfaller oftare i partnervåld

2020-05-19

En svårighet i arbetet mot mäns partnervåld mot kvinnor är att kunna bedöma risken för att en förövare ska utöva våld på nytt. En ny avhandling från Mittuniversitetet visar att män som är våldsamma även mot andra personer än sin partner har fler riskfaktorer för återfall i partnervåld. De återfaller också dubbelt så ofta i att utöva partnervåld jämfört med män som varit våldsamma enbart mot sin partner. 

I avhandlingen har ett material analyserats med över 600 män som polisanmälts och genomgått en riskbedömning för partnervåld mot en kvinna som de har eller har haft en nära relation med. 

Avhandlingen visar att möjligheten att identifiera förövare som har högst risk att återfalla i partnervåld kan öka, om man också tar hänsyn till om männen är våldsamma generellt.

Men förövare som enbart varit våldsamma mot sin partner bör inte rutinmässigt betraktas som en grupp med låg risk för återfall. Bland avhandlingens material fanns flera förövare som återföll i partnervåld men som inte var våldsamma mot andra.

I avhandlingen framkommer också att risken för återfall i partnervåld minskar bland de män som varit våldsamma enbart mot sin partner, om de i samband med polisanmälan blir gripna av polisen. 

Avhandlingen "Identifying risk for recidivism among partner violent men reported to the Swedish police" i databasen DiVA

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01