Fler döms för våldtäkt efter samtyckeslagen

2020-06-15

Sedan den nya sexualbrottslagstiftningen, ofta kallad samtyckeslagen, trädde i kraft 2018 har det skett en stor ökning av antalet åtal liksom antalet fällande domar för våldtäkt. Det visar en genomgång som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort av samtliga tingsrättsdomar 2019 om våldtäkt mot kvinna. Antalet fällande domar som gällde det nya brottet oaktsam våldtäkt var dock litet. 

De nya fällande domarna handlar enligt Brå i hög grad om sådana situationer som lagändringen var menad att omfatta. Det gäller till exempel fall där målsägaren reagerat på övergreppet med passivitet. 

Endast tolv av de nya fällande domarna handlar om det nya brottet oaktsam våldtäkt. En anledning kan vara att domstolarna oftast inte uppfattar bestämmelsen om oaktsam våldtäkt som applicerbar på åtalen. Man väljer därför istället att antingen frikänna den åtalade eller döma för (uppsåtlig) våldtäkt, skriver Brå i ett pressmeddelande. 

Antalet anmälningar som leder till en fällande dom för våldtäkt har sedan lagändringarna ökat med 75 procent. 

Pressmeddelande på Brottsförebyggande rådets webbplats: "Stor ökning av fällande domar för våldtäkt sedan samtyckeslagen infördes"

Kunskapsbankens ämnesguide om sexualbrottslagstiftningen

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01