Förslag till ny socialtjänstlag överlämnat

2020-08-31

Ett förslag till ny socialtjänstlag har överlämnats av den särskilda utredaren Margareta Winberg. Utredningen innehåller bland annat förslag för ett starkare barnrättsperspektiv i socialtjänstlagen, till exempel att en bestämmelse förs in om att hänsyn ska tas till barnets åsikter, när man ska bedöma vad som är barnets bästa. 

Man vill också att det i socialtjänstlagen ska finnas en möjlighet för socialnämnden att tala med ett barn utan vårdnadshavarens samtycke. Vårdnadshavaren ska inte behöva vara närvarande inför ett beslut om en utredning ska startas om barnet. 

De större förslagen i utredningen handlar bland annat om att socialtjänsten ska arbeta förebyggande, och att arbetet ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Senast det skedde en översyn av socialtjänstlagen och socialtjänstens övergripande uppgifter var för 25 år sedan. 

Pressmeddelande och film på regeringens webbplats: "Framtidens socialtjänst överlämnade slutbetänkande" (26 augusti 2020) 

"Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag". (SOU 2020:47) på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01