Brå ska studera åtgärder mot våld i ungas nära relationer

2020-09-03

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått i uppdrag av regeringen att studera vilka åtgärder samhället kan vidta för att motverka våld i nära relationer bland unga. Myndigheten ska också sammanställa vad forskning säger om orsakerna bakom sådant våld.

Med nära relationer menas i det här uppdraget partnerrelationer. Uppdraget ska redovisas senast den 29 oktober 2021. 

Läs ett pressmeddelande om uppdraget på Regeringskansliets webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01