Mer pengar till kommuner för att förebygga våld

2020-09-11

Kommuner ska få ökade stadsbidrag för att arbeta våldsförebyggande genom till exempel behandlingsinsatser riktade till våldsutövare. Länsstyrelsernas uppdrag att arbeta regionalt mot mäns våld mot kvinnor ska bli permanent. Det föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021. 

Det är viktigt att närstående skyddas mot återfall i våld och att det våldsförebyggande arbetet finns över hela landet. Regeringen vill därför öka det generella statsbidraget till kommunerna med 30 miljoner kronor under 2021, och 60 miljoner kronor per år från och med 2022. 

Länsstyrelserna har ett uppdrag att regionalt förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Regeringen vill att uppdraget blir permanent och föreslår en satsning på 100 miljoner kronor per år för detta. 

Pressmeddelande på regeringens webbplats: "Långsiktiga satsningar i regeringens politik mot våld i nära relationer"

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01