Mäns våld mot kvinnor kostar länder enorma summor

2020-10-02

En ny rapport från den mellanstatliga organisationen Samväldet visar på att världens länder skulle kunna spara miljarder varje år genom att stoppa mäns våld mot kvinnor. 

I en studie har organisationen undersökt kostnaderna för genusbaserat våld i landet Lesotho i södra Afrika. En av tre kvinnor i landet har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld, ofta av en partner, vilket är i linje med genomsnittet globalt. 

Studien beräknar kostnaderna för våldet till 5,5 procent av Lesothos BNP, vilket motsvarar en dryg miljard kronor om året.

I beräkningen ingår direkta kostnader som sjukvård och kostnader för rättsväsendet. Men också kostnader på längre sikt som att våldet leder till förlorade inkomster, frånvaro från skola och arbete och bestående skador för barn som bevittnat våldet. 

− Studien visar än en gång att stoppa våldet mot kvinnor och flickor inte bara är det rätta att göra, utan också det smarta att göra och något som skulle gynna oss alla, säger Samväldets generalsekreterare Patricia Scotland i ett pressmeddelande.

Läs rapporten "The Economic Cost of Violence Against Women and Girls. A Study of Lesotho" i fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01