Svårt jämföra våldtäktsstatistik i Europa

2020-10-02

Sverige är det land i Europa med flest anmälda våldtäkter per invånare, enligt EU:s kriminalstatistik. Antalet uppklarade våldtäkter ligger också lågt. Brå har studerat siffrorna och visar i en ny rapport på hur Sveriges plats i statistiken beror på skillnader mellan ländernas definition av våldtäkt, och vad som anses vara ett uppklarat brott. 

I rapporten skriver Brå att Sverige skulle hamna någonstans i mitten av den europeiska våldtäktsstatistiken om vi haft en lagstiftning och ett sätt att föra statistik som mer liknar till exempel Tysklands. 

Brå tar upp vilka problem som uppstår när olika länders statistik över våldtäkt ska jämföras. I vissa länder krävs det till exempel att offret gjort fysiskt motstånd för att en gärning ska rubriceras som våldtäkt, medan brottet i andra länder handlar om bristen på frivillighet. Anmälningsbenägenheten kan också variera mellan olika länder. 

Sättet att räkna andelen anmälda våldtäkter som klaras upp skiljer sig också åt. I vissa länder krävs det att någon åtalats för att en anmäld våldtäkt ska anses uppklarad. I andra länder räcker det med att någon har blivit namngiven som misstänkt för brottet. 

För att råda bot på skillnaderna i hur brotten registreras och räknas har nya riktlinjer tagits fram för hur de europeiska länderna lämnar statistik till Eurostat. 

Läs rapporten "Anmälda och uppklarade våldtäkter i Europa. Svårigheter vid internationella jämförelser" i fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01