Förslag: hedersbrott ska få egen brottsrubricering

2020-10-07

En statlig utredning föreslår att en egen brottsrubricering ska införas för upprepade hedersrelaterade gärningar som riktar sig mot samma brottsoffer. För att dömas för brottet ska gärningspersonen har begått gärningarna för att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder.

Enligt förslaget ska den nya brottstypen utformas på ett sätt som liknar fridskränkningsbrotten. Gärningspersonen och brottsoffret ska dock inte behöva vara närstående.  

Utredningen har också förslag som handlar om kontaktförbud. Ett förslag är att det oftare ska vara möjligt att bevilja kontaktförbud som gäller en bostad som delas av gärningsperson och brottsoffer gemensamt. 

Förslagen ska ut på remiss och föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 

Läs ett pressmeddelande om utredningens förslag på regeringens webbplats

Kunskapsbankens ämnesguide om hedersrelaterat våld och förtryck

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01