Förbudet mot sexköp ska följas upp

2020-10-05

Brottsförebyggande rådet, Brå, har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och analysera det svenska förbudet mot köp av sexuella tjänster. 

Bland annat ska Brå beskriva vilka som köper och säljer sex samt utnyttjar barn för köp av sexuell tjänst. Brå ska också beskriva anledningarna till att anmälningar om sexköp läggs ned. 

Brå ska studera i vilken mån personer döms för våldtäkt eller oaktsam våldtäkt vid sexköp, och vad som utmärker dessa ärenden. 

I uppdraget ingår att granska om sexköpsärendena har koppling till så kallad sugardating. Sugardating har visat sig vara en inkörsport till prostitution för unga, skriver regeringen i ett pressmeddelande. 

Pressmeddelande på regeringens webbplats: "Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att följa upp förbudet mot köp av sex"

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01