Sverige mest jämställda landet i EU

2020-10-29

Sverige hamnar på första plats när EU:s jämställdhetsorgan rankar jämställdheten i de 28 medlemsländerna. 

European Institute for Gender Equality (EIGE) mäter återkommande jämställdheten i alla EU:s medlemsländer utifrån områdena arbete, pengar, kunskap, tid, makt och hälsa. Inom fem av dessa sex områden är Sverige det mest jämställda landet med 83,8 av 100 maximala poäng. 

Genomsnittet för hela EU är 67,9 poäng. 

Sverige hamnar på plats sex i mätningen gällande området pengar. Lönegapet mellan kvinnor och män minskar inte i tillräckligt hög takt. EIGE lyfter bland annat fram att mammors månadsinkomst i genomsnitt är 26 procent lägre än pappors. 

Området våld mot kvinnor ingår inte i rankningen av medlemsländernas jämställdhetsnivå. Sättet att föra statistik över våldet skiljer sig åt mellan länderna och jämförelser mellan länder blir därför osäkra. 

Publikation: "Gender Inequality Index 2020: Sweden" (2020) fulltext i kunskapsbankens databas

Om Gender Equality Index på EIGE:s webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01