Förekomsten av våld mot barn ska kartläggas

2020-11-05

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska få medel av regeringen för att förbereda en ny kartläggning av förekomsten av våld mot barn i Sverige. 

I kartläggningen ska stiftelsen Allmänna Barnhuset följa upp tidigare undersökningar om förekomst av våld mot barn, men också attityder mot våld och riskfaktorer.

Kartläggningen planeras att genomföras tillsammans med Karlstads universitet och ska färdigställas under 2022. 

Behovet av en ny kartläggning är än mer viktigt i och med coronakrisen. Detta eftersom kriser kan öka risken för att barn utsätts för våld, skriver regeringen i ett pressmeddelande. 

”Förekomsten av våld mot barn i Sverige ska kartläggas” pressmeddelande på regeringskansliets webbplats (5 november 2020)

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01