Barnkonventionsutredningen har överlämnat sin kartläggning

2020-11-13

Barnkonventionsutredningen har nu överlämnat sin kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis stämmer överens med barnkonventionen. Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020.

Utredningens bedömning är att svensk lagstiftning och praxis till största delen stämmer överens med barnkonventionen. Men samtidigt har utredningen identifierat runt 30 undantag. 

Bland annat säger artikel 9 i barnkonventionen att ett barn ska ha möjlighet att framföra sina synpunkter och delta i ett förfarande om vårdnad, boende och umgänge. Enligt utredningen säkerställs inte detta helt och hållet i föräldrabalken eller av annan lagstiftning.  

Utredningen pekar också på att även om en lagstiftning i sig stämmer överens med barnkonventionen, kan det finnas anledning att förtydliga en del bestämmelser.

Barnkonventionen och svensk rätt (SOU 2020:63) på regeringskansliets webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01