Sexuella övergrepp ökar kraftigt flickors risk för självmordsförsök

2020-11-27

En ny studie från Karolinska Institutet visar att flickor som utsatts för sexuella övergrepp löper mycket stor risk för psykisk ohälsa. Detta riskerar i sin tur att leda till alkoholmissbruk och ökar risken för självmordsförsök. 

I studien jämförde forskarna anonymiserad patientdata för alla flickor i åldrarna 12–17 år, som bodde i Region Stockholm någon gång under åren 2011–2018. I journaler framkom det att 519 flickor utsatts för sexuella övergrepp. Kontrollgruppen omfattade 4 920 flickor där det inte fanns uppgifter om övergrepp registrerade i journalerna. 

Flickor som utsatts för sexuella övergrepp sökte vård för självmordsförsök 26 gånger oftare än kontrollgruppen, och 19 gånger oftare för psykos, under det första året efter att de berättat för vårdpersonal om övergreppen. 

Även efter att ha fått behandling var upplevelsen av depression, ångest och smärta mer än tre gånger så vanlig hos flickor som utsatts för övergrepp jämfört med flickor som inte utsatts. 

Pressmeddelande på Karolinska Institutets webbplats: "Kraftigt ökad risk för självmordsförsök hos flickor efter sexuella övergrepp"

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01