Sverige ökar sitt ekonomiska stöd för att bekämpa våld mot kvinnor och barn

2020-11-27

Som en konsekvens av coronapandemin ökar mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Sverige kommer därför att bidra med 122 miljoner kronor till det globala arbetet med att avskaffa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, bekämpa våld mot barn och stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

Stödet ska gå till FN:s jämställdhetsorgan UN Women, och till FN:s befolkningsfond UNFPA. Stöd får också Globala Fonden, Globala partnerskapet mot våld mot barn samt att Sveriges strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Afrika söder om Sahara får ett höjt anslag, skriver regeringen i ett pressmeddelande. 

Pressmeddelande på regeringskansliets webbplats: "Sverige ökar sitt stöd för att bekämpa våld mot kvinnor och barn"

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01