Sexuella trakasserier en del av vardagen för många unga

2020-12-03

60 procent av unga tjejer och 18 procent av unga killar rapporterar att de utsatts för sexuella trakasserier en eller flera gånger. I en ny rapport från MUCF berättar unga om trakasserier som en del av vardagen i grundskolan, på gymnasiet, universitetet, praktikplatsen, studentpuben och i sociala medier. 

I rapporten som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) sammanställt framkommer att tjejer och hbtq-personer är de som mest utsätts för sexuella trakasserier. Men även killar utsätts för sexuella trakasserier, ofta av verbal natur där det antyds att den som utsätts skulle vara homosexuell. 

Unga berättar både om utsatthet från andra elever, från lärare och från andra vuxna i anslutning till skolan. Sexuella trakasserier förekommer även i digitala miljöer. Det förekommer fler sexuella trakasserier i miljöer där lärare inte är.

Många unga som utsätts väljer att inte berätta om händelsen. Dels handlar detta om en rädsla för repressalier från lärare, handledare, examinatorer eller från jämnåriga; dels om att många inte vet vem de kan vända sig till eller om det pågår något förebyggande arbete i deras utbildningsmiljöer. 

Rapporten visar att den psykiska hälsan hos unga som utsätts för sexuella trakasserier påverkas negativt. 

Rapporten bygger på MUCF:s nationella ungdomsenkät, samt fokusgruppsintervjuer med unga i åldrarna 14-30 år och med personer som arbetar i stödfunktioner kopplade till utbildningsmiljön. 

Publikation: "Fokus 20 – Det blir ju bara värre om jag berättar ..." (MUCF 2020) fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2020

Senast uppdaterad: 2022-03-01