Höjt straff för grov kvinnofridskränkning från 1 januari

2021-12-29

Den 1 januari träder ett antal lagändringar och förordningar i kraft. Flera är en del av regeringens åtgärdspaket för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Bland annat höjs minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, från fängelse i nio månader till fängelse i ett år. Förtal och grovt förtal ska numera kunna ingå i grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning och olaga förföljelse. 

Ämnesguide i kunskapsbanken om grov kvinnofridskränkning

Straffet för den som brutit mot ett kontaktförbud höjs till fängelse i som mest två år. Mindre allvarliga överträdelser av kontaktförbud var tidigare fria från straff, men ska nu straffas med böter. Utvidgat kontaktförbud kan nu som en förstahandsåtgärd förenas med elektronisk övervakning av förbudspersonen. Det så kallade väsentlighetskravet tas bort för att kunna utfärda kontaktförbud som gäller en gemensam bostad, och för särskilt utvidgat kontaktförbud. 

Ämnesguide i kunskapsbanken om brottsoffrets rättigheter

Rättegångsbalken ändras för att ge större möjligheter att använda uppgifter som lämnats vid tidiga förhör, som bevis i domstol. Det kan bland annat ha betydelse för åtal om brott i nära relationer om brottsoffret efter en tid inte längre vill eller vågar medverka i rättsprocessen. 

Ämnesguide i kunskapsbanken om rättsprocessen – från anmälan till åtal

En förordning införs om att det vid varje länsstyrelse ska finnas en samordningsfunktion för frågor om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Förordningen är ett sätt att på lång sikt reglera länsstyrelsernas pågående uppdrag mot mäns våld mot kvinnor. 

Pressmeddelande på regeringens webbplats 29 december 2021: "Nu träder nya regler för ett tryggare Sverige i kraft"

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2021

Senast uppdaterad: 2022-03-01