Skärpta straff föreslås för flera sexualbrott

2022-03-02

I en lagrådsremiss föreslår regeringen skärpta straff för flera sexualbrott. Det gäller bland annat brotten våldtäkt, sexuellt övergrepp, grovt sexuellt övergrepp och köp av sexuell tjänst. Regeringen föreslår också att vissa bestämmelser i lagstiftningen om våldtäkt ska göras mer neutrala vad det gäller kön och sexuell läggning. 

De föreslagna skärpningarna handlar bland annat om straffet för våldtäkt, som ska höjas från fängelse i minst två år till minst tre år. 

Minimistraffet för sexuellt övergrepp höjs till fängelse i sex månader, och minimistraffet för grovt sexuellt övergrepp höjs till fängelse i ett år. 

För köp av sexuell tjänst ska böter tas bort ur straffskalan. Straffet blir fängelse i högst ett år. 

Lagtexten om våldtäkt ska ändras så att ordet samlag kommer att innefatta inte bara vaginala, men också orala och anala samlag. 

Lagrådsremissen innehåller också förslag på flera straffskärpningar och utvidgningar av lagstiftningen om sexualbrott mot barn. 

Lagrådsremiss på regeringens webbplats (25 februari 2022): "Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar"

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20