Våld mot kvinnor kan bli brottsligt på EU-nivå

2022-03-17

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag för att kriminalisera våld mot kvinnor och våld i hemmet i hela EU. Om förslaget antas blir sådant våld brottsligt på EU-nivå. 

Enligt det föreslagna direktivet ska brist på samtycke vara grunden för vad som betraktas som våldtäkt, i likhet med den svenska sexualbrottslagstiftningen. Könsstympning ska kriminaliseras, liksom könsbaserat våld på nätet. EU-länderna ska vara skyldiga att föra och rapportera statistik om våld mot kvinnor och våld i hemmet. 

Andra delar i förslaget handlar om att länder ska vara skyldiga att ge våldsutsatta skydd och stöd, till exempel genom tillgång till specialistmottagningar i hela landet för offer för våldtäkt.

Idag finns inget EU-direktiv som specifikt tar upp våld mot kvinnor. 

Ett EU-direktiv sätter upp mål som EU:s medlemsländer ska uppnå. Länderna får själva bestämma hur det ska gå till. 

Webbplatsen Europaportalen: "EU: kriminalisera våld mot kvinnor" (9 mars 2022)

Det föreslagna EU-direktivet (på svenska) pdf

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2022-03-01