19 offer för dödligt partnervåld i Sverige under 2021

2022-03-31

Under 2021 dödades i Sverige 19 personer av förövare som de haft en pågående eller avslutad parrelation med. Femton av offren var kvinnor, en ökning med två fall från föregående år. För manliga offer för dödligt våld i nära relationer var antalet fyra fall, vilket var samma antal som året innan. 

Det dödliga partnervåldet mot kvinnor motsvarade 63 procent av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under 2021. Av samtliga fall av dödligt våld mot män 2021 utgjorde dödligt partnervåld 4 procent. 

Detta rapporterar Brottsförebyggande rådet i sin slutgiltiga statistik över anmälda brott i Sverige under 2021. 

Brottsförebyggande rådet om konstaterade fall av dödligt våld

Kunskapsbankens ämnesguide om dödligt våld i nära relationer

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20