Människohandel: kvinnor exploateras för sexuella ändamål och män som arbetskraft

2022-05-25

Utsattheten skiljer sig åt mellan kvinnliga och manliga offer för människohandel. Statistik över offer för människohandel i Sverige under 2021 visar att kvinnor i hög grad utnyttjats för sexuella ändamål medan män främst utnyttjats i arbete.

Under 2021 fattade regionkoordinatorerna misstanke om människohandel eller människoexploatering gällande 142 män och 289 kvinnor. I fem ärenden noterades inte personens kön.

Drygt 80 procent av de utsatta kvinnorna som regionkoordinatorerna identifierade exploaterades för sexuella ändamål, medan cirka 85 procent av de utsatta männen utnyttjades som arbetskraft.

Under år 2021 identifierades också 54 barn som potentiellt utsatta. Av dessa var 32 flickor, 21 pojkar och i ett fall noterades inget kön.

Statistiken visar det antal utsatta som kommer till myndigheternas kännedom. Det verkliga antalet offer för människohandel i Sverige antas vara betydligt högre. 

Jämställdhetsmyndighetens webbplats: "Olika exploateringsformer för kvinnor och män" (2022-05-25)

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20