Hedersförtryck är nu ett eget brott

2022-06-02

Den 1 juni 2022 har en ny brottsrubricering införts i brottsbalken. Det nya brottet hedersförtryck handlar om upprepade hedersrelaterade gärningar som riktar sig mot samma brottsoffer. Bestämmelsen har utformats på ett sätt som liknar grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. 

För att dömas för hedersförtryck ska gärningspersonen ha begått gärningarna för att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder. Gärningarna ska ha utgjort led i en upprepad kränkning av offrets integritet och haft som syfte att allvarligt skada offrets självkänsla.

Den nya bestämmelsen liknar brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning i brottsbalken. Gärningspersonen och brottsoffret behöver dock inte vara närstående. 

Brottet kan ge ett fängelsestraff på som lägst ett år och som högst sex år. 

Regeringens webbplats: "Ett särskilt brott för hedersförtryck" (Prop. 2021/22:138) (2022)

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20