Nationellt program ska förebygga våld

2022-06-03

Regeringen har beslutat om ett nationellt våldsförebyggande program på området mäns våld mot kvinnor. Jämställdhet och barns och ungas rättigheter är centrala perspektiv i programmet. 

Genom programmet vill regeringen förstärka arbetet med att förhindra våld. Det handlar om de tidiga insatserna mot våld som riktar sig till barn och unga, om insatserna för dem som har förhöjd risk att utöva våld, och om åtgärderna mot dem som har utsatt en närstående för våld. 

Regeringen ger i programmet särskilda uppdrag till myndigheter som har en nyckelroll i arbetet med att förebygga våld. 

Programmet är ett led i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och Sveriges åtaganden enligt Istanbulkonventionen. 

Pressmeddelande på regeringens webbplats: "Våldsförebyggande program med fokus på att förebygga utövandet av våld" (3 juni 2022)

Nationellt våldsförebyggande program (2022) pdf

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20