Ny webbutbildning om barn som bevittnat våld

2022-06-22

Många barn i Sverige lever i familjer där det förekommer våld. Barn har också många gånger umgänge med en förälder som är misstänkt för att ha utövat våld mot den andra föräldern. Brottsoffermyndigheten har nu lanserat en webbutbildning som ska ge yrkesverksamma som möter barnen mer kunskap om våldets konsekvenser och vilka behov barnen har. 

Utbildningen Barn som bevittnat våld är öppen för alla, men riktar sig framför allt till de som arbetar inom socialtjänstens familjerätter, är domare eller arbetar som juridiskt ombud i vårdnadsmål. Även andra yrkesverksamma inom socialtjänsten kan ha nytta av utbildningen.

Webbutbildningen är resultatet av ett regeringsuppdrag till Brottsoffermyndigheten. 

Webbutbildningen "Barn som bevittnat våld" (Brottsoffermyndighetens webbplats)

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20