Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

2022-06-30

Nu finns nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer publicerade på Socialstyrelsens webbplats. De träder i kraft den 1 november 2022 och gäller för socialnämnder och vårdgivare i deras arbete med våld i nära relationer. 

De nya författningen är bland annat anpassad till socialnämndernas lagstadgade ansvar för våldsutövare. 

Socialstyrelsens meddelandeblad om ändringarna i den nya författningen (pdf)

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer (pdf)

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07