Nu höjs straffen för flera sexualbrott

2022-07-15

Den 1 augusti 2022 skärps straffen för flera sexualbrott. Det gäller bland annat straffen för våldtäkt, sexuellt övergrepp, grovt sexuellt övergrepp och köp av sexuell tjänst. Vissa bestämmelser i lagstiftningen om våldtäkt omformuleras för att bli mer neutrala vad det gäller kön och sexuell läggning. 

Straffet för våldtäkt höjs från fängelse i som lägst två år till lägst tre år. Straffet för sexuellt övergrepp höjs till fängelse i som lägst sex månader, och för grovt sexuellt övergrepp till fängelse i lägst ett år. 

För brottet köp av sexuell tjänst tas böter bort ur straffskalan. Straffet blir istället fängelse i högst ett år. 

Lagtexten om våldtäkt ändras så att ordet samlag kommer att innefatta inte bara vaginala, men också orala och anala samlag. 

Ändringarna innebär också flera straffskärpningar och utvidgningar av lagstiftningen om sexualbrott mot barn. 

Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar (Proposition 2021/22:231), på regeringens webbplats

Kunskapsbankens ämnesguide om sexualbrottslagstiftningen

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20