Nationellt centrum inrättas mot hedersrelaterat våld och förtryck

2022-07-14

Ett nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck ska inrättas. Socialstyrelsen får i uppdrag att stötta kommunerna i att ordna varaktigt boende för våldsutsatta personer. Den som är utsatt för människohandel eller vill ta sig ur prostitution ska få mer hjälp genom ett exitprogram. Det är några av delarna i regeringens senaste satsning för att förstärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 

Mäns våld mot kvinnor beskrivs av regeringen som ett stort samhällsproblem och det mest extrema uttrycket för ojämställdheten mellan kvinnor och män. För att förstärka arbetet mot våldet har regeringen fattat beslut om ett antal insatser. 

Utöver insatserna ovan ska bland annat en särskild utredare få i uppdrag att lämna förslag på ett exitprogram för personer som är utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Man ska också se över lagstiftningen om kontaktförbud för att se till att den i så hög grad som möjligt förebygger våld och ger skydd till kvinnor och barn som är utsatta för våld. 

Pressmeddelande på regeringens webbplats (8 juli 2022): "Kraftfull förstärkning av arbetet mot mäns våld mot kvinnor"

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20