Psykisk misshandel kan bli eget brott

2022-08-22

Forskning visar att den vanligaste formen av våld i nära relationer är psykiskt våld. En statlig utredning föreslår nu att psykisk misshandel blir ett eget brott i den svenska brottsbalken. 

Olika former av psykiskt våld i en nära relation kan redan idag vara brottsliga gärningar. Det kan till exempel handla om grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, olaga hot, ofredande och förolämpning. För att en gärningsperson ska bli åtalad krävs det dock i praktiken oftast att offret även utsatts för fysiskt våld.

Psykisk misshandel föreslås därför bli ett eget brott, som ska kunna ge fängelse i upp till fyra år. För att dömas för brottet ska gärningspersonen upprepat ha utsatt en annan person för nedvärderande, kränkande eller kontrollerande gärningar, med syftet att allvarligt skada personens självkänsla. 

Utredaren föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2024.

"Straffansvar för psykiskt våld (Ds. 2022:18), fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20