Regeringen ska ta fram nytt åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor

2022-12-21

Regeringen ska ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att motverka och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Programmet ska gälla 2024–2026, den sista perioden i den nationella tioåriga strategin. 

Åtgärdsprogrammet ska innehålla konkreta åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. En åtgärd, som redan presenterats, handlar om att oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer ska kriminaliseras. 

Regeringen har också för avsikt att ta fram en ny nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I arbetet ska regeringen involvera berörda myndigheter och civilsamhällesorganisationer samt akademin.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som kränker och begränsar kvinnors grundläggande fri- och rättigheter. Tusentals flickor och kvinnor utsätts varje år för trakasserier, våld och sexualbrott. Våldet orsakar stort lidande och kan få livslånga konsekvenser, skriver regeringen i ett pressmeddelande. 

Tema på regeringens webbplats: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20