Ny nationell strategi ska stoppa våldet mot barn

2023-02-06

Varje år utsätts tiotusentals barn för våld i Sverige. En statlig utredning har nu lämnat ett förslag till regeringen om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. 

Barn drabbas ofta av samma former av våld som vuxna. Men barn utsätts också för våld som är specifikt för dem. Det kan till exempel handla om försummelse, sexuella övergrepp mot barn, våld i skolan eller på institution, våld som barn utsätts för på nätet, eller våld i ungas nära relationer som riskerar att bli osynligt om arbetet mot våld enbart utgår från ett vuxenperspektiv, skriver utredarna. 

Strategin omfattar därför alla olika former av våld som barn kan utsättas för, oavsett var våldet utövas eller av vem. 

I strategin föreslår man fem långsiktiga mål. Våld mot barn ska förebyggas, våldet ska upptäckas, och barn ska få stöd, skydd och behandling. Det ska bli större fokus på barns rättigheter i rättsprocesser. Kunskapen och metoderna för att skydda och hjälpa barn ska utvecklas. 

Publikation: "En uppväxt fri från våld. En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn" (SOU 2022:70), på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07