Nationella stödlinjer för våldsutsatta män och transpersoner

2023-02-20

Nu har de nya nationella stödtelefonerna öppnat: Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner. Båda stödtelefonerna riktar sig till personer från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuellt våld.

Stödlinjen för män 020-80 80 80 är öppen alla dagar kl. 7-21.

Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00 riktar sig till alla transpersoner, inklusive ickebinära och personer med transerfarenhet. Linjen är öppen alla dagar kl. 11-19.

Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta är välkomna att ringa för råd och stöd. 

Stödlinjerna är ett pilotprojekt som genomförs av Nationellt centrum för kvinnofrid på uppdrag av regeringen. Pilotprojektet kommer att pågå till årsskiftet.

Läs mer på NCK:s webbplats: "Nationellt centrum för kvinnofrid öppnar två nya stödtelefoner" (15 februari 2023)

Se också stödlinjenförmän.se och stödlinjenförtranspersoner.se

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07