Personer med funktionsnedsättning utsätts nästan dubbelt så ofta för våld

2023-02-17

Personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld än befolkningen i övrigt. Samtidigt finns brister i samhällets förmåga att förebygga och upptäcka våld mot personer med funktionsnedsättning, och ge stöd till dem som har utsatts, visar nya rapporter från Myndigheten för delaktighet. 

En kartläggning som myndigheten gjort visar att risken för att utsättas för våld och hot ofta är nästan dubbel så stor för personer med funktionsnedsättning som för dem utan. Särskilt utsatta för alla typer av våld och övergrepp är personer med intellektuell funktionsnedsättning.

För kvinnor med funktionsnedsättning finns det en tydligt ökad risk att bli utsatt för våld.

I befolkningsundersökningen ”Våld och hälsa” svarade 42 procent av kvinnor med funktionsnedsättning att de utsatts för sexuellt våld i vuxen ålder. Motsvarande siffra för kvinnor i den övriga befolkningen var 27 procent. 

Läs ett pressmeddelande från Myndigheten för delaktighet: "Funktionsnedsättning en risk för våldsutsatthet" (7 februari 2023) 

Kunskapsbankens ämnesguide om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20