"Tandskador efter våld ska kosta som ett läkarbesök"

2023-03-09

Tandskador efter att ha utsatts för våld är vanligt, och kan bli mycket kostsamt för den utsatta. En statlig utredning föreslår att den som behöver tandvård efter våld i nära relation inte ska behöva betala mer än vad ett vanligt läkarbesök kostar. 

En särskild utredare har haft i uppdrag att se över hur tandvården arbetar med frågor som rör patienter som utsatts för våld.

Tandvården träffar regelbundet en stor del av befolkningen. Idag har inte tandvården samma skyldigheter som hälso- och sjukvården när det gäller rutiner för hur och när personalen ska ställa frågor om våld. För att bättre kunna upptäcka våld föreslår utredningen att alla som besöker tandvården rutinmässigt ska få frågor om våldsutsatthet. 

Utredningen föreslår också att patienter som behöver tandvård efter att de utsatts för våld inte ska betala mer än en vanlig patientavgift. 

Pressmeddelande 23 februari 2023: "Förslag om tandvård för våldsutsatta inlämnat i delbetänkande", på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20