Svår livssituation för kvinnor och barn med skyddade personuppgifter

2023-04-04

Kvinnor som lever med skyddade personuppgifter på grund av våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck tycks ha sämre psykisk och fysisk hälsa jämfört med personer med andra skyddsskäl. Det visar en kartläggning från Jämställdhetsmyndigheten.

Enligt rapporten utsätts kvinnor som lever med skyddade personuppgifter ofta för ekonomiskt våld. Det kan handla om att våldsutövaren inte betalar gemensamma lån, vägrar bodelning eller tar nya lån i kvinnans namn. Det ekonomiska våldet får långtgående konsekvenser för de kvinnor och barn som utsätts och kan fortsätta även efter att de fått skyddade personuppgifter.

Rapporten pekar på att de som utsatts för våld och måste leva med skyddade personuppgifter behöver få ett samordnat och långsiktigt stöd. Myndigheter behöver öka sin kunskap och förståelse för hur det är att leva med skyddade personuppgifter och vilka konsekvenser det kan få om personuppgifterna röjs. Stöd och information behöver även anpassas till särskilt utsatta grupper, till exempel personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, hbtqi-personer och personer med funktionsnedsättning.

Pressmeddelande 31 mars 2023: "Kvinnor och barn med skyddade personuppgifter möter stora svårigheter"

Publikation: "Att leva med skyddade personuppgifter – behovet av samhällets långsiktiga stöd" (Jämställdhetsmyndigheten 2023) fulltext i kunskapsbankens databas 

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07