Regeringen ska ta fram ett nytt åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor

2023-04-20

Regeringen har inlett arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Programmet ska gälla 2024–2026. 

Civilsamhällesorganisationer, myndigheter, experter och andra aktörer bjuds in till rundabordsamtal där de kan föreslå åtgärder som de vill se inom ramen för det kommande åtgärdsprogrammet. 

I arbetet ingår också hbtqi-personers och mäns och pojkars utsatthet för våld i nära relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

Det nya åtgärdsprogrammet ska ersätta de nuvarande 99 åtgärderna mot mäns våld mot kvinnor för perioden 2021–2023. 

Pressmeddelande på regeringens webbplats 2023-03-24: "Nu inleds arbetet med nya åtgärdsprogrammet mot mäns våld mot kvinnor"

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07