Anonymt stöd online viktigt för våldsutsatta unga

2023-05-08

För unga som utsätts för våld i en nära relation har stödet de kan få online från ideella tjej-, ungdoms- och transjourer stor betydelse. Viktigt är också möjligheten att få tillgång till stödet anonymt.  

Forskare från Stockholms universitet har på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten genomfört en studie om det ideella stöd som unga söker utifrån våld i en egen nära relation. Studien visar att behovet av anonymt stöd online är stort, och att det är viktigt att stödet finns tillgängligt även på kvällar, något som kan vara svårt för offentlig verksamhet att erbjuda. 

När unga tar kontakt med stödverksamheter online kan det till exempel handla om att få stöd i ett aktuellt händelseförlopp, men också om att få klarhet i om ett beteende bör tolkas som våld eller inte. 

Att kunna vara anonym blir särskilt viktigt när förekomsten av relationen i sig är problematisk. I en hedersrelaterad kontext där den romantiska relationen inte får bli känd finns kanske inte ett socialt nätverk att vända sig till när man är utsatt för våld. 

Läs ett pressmeddelande från Stockholms universitet: "Unga i våldsamma relationer söker stöd online" (8 maj 2023)

Forskningsrapport: "Våld i ungas nära relationer & det ideella stödet: Möjligheter och begränsningar" (Korkmaz och Överlien 2023), fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07