EU säger ja till Istanbulkonventionen

2023-06-01

EU:s ministerråd har fattat ett beslut om att EU ska ansluta sig till konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen. 

Frågan om EU:s anslutning till konventionen har förhandlats i rådet under flera år. Flera medlemsländer har motsatt sig anslutningen. 

Efter att Europaparlamentet tidigare i maj lämnat sitt godkännande, har ministerrådet nu fattat beslutet om EU:s anslutning. Regeringen skriver i ett pressmeddelande att det varit prioriterat för Sverige att driva frågan i mål under det svenska ordförandeskapet i ministerrådet.

Pressmeddelande på regeringens webbplats 1 juni 2023: ”Ja till Istanbulkonventionen i EU”

Kunskapsbankens ämnesguide om Istanbulkonventionen

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07