Fördomar ett globalt hinder för jämställdhet

2023-06-13

FN:s utvecklingsprogram, UNDP, har undersökt hur stor andel av världens befolkning som har fördomar kopplade till traditionella könsroller. Rapporten visar att sammanlagt nästan 90 procent har minst en sådan fördom. Till exempel anser en fjärdedel att det är försvarbart att en man slår sin fru. 

UNDP använder data från World Values Survey för att ge en bild av hur förekomsten av fördomar är ett hinder för jämställdhet mellan kvinnor och män inom områdena politik, arbete, utbildning och kroppslig integritet.  

Enligt undersökningen anser nästan hälften av världens befolkning att män är bättre politiska ledare än kvinnor. Fyrtiosex procent anser att män har större rätt till arbete än kvinnor. En fjärdedel anser att det är försvarbart att en man slår sin fru. 

De länder i världen där lägst andel av befolkningen har fördomar baserade på traditionella könsroller är enligt undersökningen Nya Zeeland, Sverige, Storbritannien och Nederländerna. 

2023 Gender Social Norms Index på UNDP:s webbplats

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-20