Oskuldskontroller och oskuldsingrepp kan bli olagligt

2023-07-10

En statlig utredning har haft i uppdrag att föreslå åtgärder för att motverka att flickor och kvinnor utsätts för så kallade oskuldskontroller och oskuldsingrepp i syfte att kontrollera deras sexualitet. 

Utredningen föreslår att det blir olagligt att undersöka någon annans kvinnliga könsorgan i syfte att bedöma om personen är eller framstår som oskuld. Oskuldsingrepp, det vill säga ingrepp i någon annans kvinnliga könsorgan för att det ska framstå som att personen är oskuld, ska också förbjudas. 

Den som bryter mot dessa förbud ska enligt förslaget dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. 

Oskuldskontroller och oskuldsingrepp har inget medicinskt motiv, utan är ett uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck för att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet.

"Förstärkt skydd för den personliga integriteten. Behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök" (SOU 2023:37), på regeringens webbplats

Ämnesguide om NCK:s kunskapsbank om hedersrelaterat våld och förtryck

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2024-03-07